Proszę o kontakt po więcej szczegółów lub wypełnienie formularza informacyjnego

Transportowanie ładunków przy zastosowaniu ATEX

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy może być spowodowane przez łatwopalne gazy, parę, mgłę lub płyny. Jeśli wystarczająca ilość tych substancji zmiesza się z powietrzem, wystarczy wtedy źródło zapłonu, takiego jak iskra elektryczna, aby spowodować wybuch.

Zapobieganie źródłom zapłonu minimalizowane jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu w miejscach zagrożonych wybuchem. Przykłady zagrożenia wybuchem w miejscu pracy obejmują farby użyte do lakierowania pojazdów i obsługę pyłów organicznych, takich jak mąka z pełnego ziarna i drewno.

Czym jest ATEX, ATEX 137, ATEX 95?

ATEX jest potoczną nazwą podaną do dwóch Dyrektyw Europejskich do kontrolowania przestrzeni zagrożonych wybuchem:

1). Dyrektywa 99/92/WE (znana również jako „ATEX 137”) w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem.

2). Dyrektywa 94/9/WE (znana również jako „ATEX 95”) w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wszystkie nasze elektryczne holowniki oferujemy, jako niezależnie zmodyfikowane i certyfikowane w ten sposób, że są one bezpieczne do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, to znaczy, że są zmodyfikowane i certyfikowane zgodnie z europejskimi normami ATEX i dostarczamy je wraz z niezbędnym certyfikatem ATEX.

Zewnętrzna konstrukcja naszych holowników często musi zmieniać się, zwykle stając się nieco większą, jako konsekwencja tego, iż wewnętrzne komponenty elektryczne (takie jak silnik napędowy i sterownik silnika) muszą być zamknięte w obudowach iskrobezpiecznych.

O ile jest to możliwe, minimalizujemy zmiany w wielkości i wyglądzie zewnętrznym maszyn, dzięki czemu zapewniamy, aby nasza szeroka gama osprzętu do specyficznych zastosowań mogła być zamontowana w każdym urządzeniu.

Zastosowanie